Simon Ebner


  • Rok narození: 2000
  • Leze od roku: 2011
  • Výsledky závody:  Tendom cup 2012- 2. místo.
  • Výsledky skály: 6b+ TR se spoustou odsedů :-)
  • Cíle: Naučit se lézt na skalách, vylézt letos 6c PP. Být v Tendomu na bedně.